Nieuws

< Terug naar overzicht

Prestatieladder Socialer Ondernemen

vrijdag 28 september 2012

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Ed Kooijmans ontvangt erkenning voor bijdrage aan werkgelegenheid kwetsbare groepen.


 

Eerste 16 certificaten prestatieladder socialer ondernemen uitgereikt

Bedrijven ontvangen PSO-erkenning voor bijdrage aan werkgelegenheid kwetsbare groepen

Vrijdag 28 september 2012 hebben zestien bedrijven in Nederland officieel van Stichting In-return Nederland (SIRN) een erkenning op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) overhandigd gekregen. De erkenning toont aan dat deze bedrijven meer dan gemiddeld bijdragen aan werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is ontwikkeld door TNO in nauwe samenwerking met stakeholders. Met het instrument kan objectief worden bepaald in welke mate een bedrijf bijdraagt aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

De eerste PSO bedrijven

Asito Enschede Noord, Blik Op Werk, Bouwbedrijf Van Asperdt, De Verbinding, Gascogne, GroenWerkXL, Het Goed Groep, Macek Technika, OMC-Group, Sallandse Wegenbouw, Specialisterren, Stichting Supportpunt Eindhoven, Trigion Beveiliging, Visschedijk Catering, Visschedijk Hoveniers en Visschedijk Schoonmaak zijn de eerste bedrijven in Nederland die zich officieel ‘PSO erkend’ kunnen noemen. Met deze erkenning tonen deze bedrijven aan dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO People) doordat ze bijdragen aan werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Social return - ofwel de vereiste vanuit de overheid om bij een inkoopopdracht ook werkzaamheden door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te laten verrichten - wordt steeds vaker een onderdeel bij een aanbesteding. Door te beschikken over een PSO certificaat kunnen bedrijven zich op dit punt positief onderscheiden van concurrenten.

Toetsing

Om een erkenning te krijgen, moeten bedrijven aantonen dat ze meer dan gemiddeld bijdragen aan werk voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt én dat ze zorgen voor passend werk, integratie binnen de organisatie, begeleiding hebben geregeld en aandacht hebben voor het functioneren en de ontwikkeling van deze medewerkers. Het inkopen van diensten of producten bij andere PSO gecertificeerde organisaties of sociale werkplaatsen behoort ook tot de mogelijkheden. TNO toetst de eerste 20 bedrijven. Daarna nemen certificerende instellingen dit over. SIRN gaat de PSO beheren.

Doorontwikkeling

De PSO is geen statisch instrument, maar wordt door TNO in samenwerking met stakeholders doorontwikkeld op basis van ervaringen in de praktijk en nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent onder andere dat TNO, Vernieuwing Bouw (platform voor organisaties die vernieuwing in de bouw nastreven) en De Normaalste Zaak gaan samenwerken om te komen tot één samenhangende prestatieladder voor social return, waar de PSO integraal deel van zal uitmaken. De Normaalste Zaak is een onlangs opgericht een werkgeversplatform dat zich sterk maakt voor de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

 

 

 

Gefinancierd door:

Start Foundation
www.startfoundation.nl

Van Asperdt Onderhoud en Beheer
www.vanasperdt.nl

Doelstelling:

In dienst nemen, begeleiden en opleiden, en door laten stromen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt

Samenwerkende partijen:

Ergon Re-integratie
Stichting Trudo
Lumens Groep
Gemeente Eindhoven